Lokal og Regional Udvikling

Forskningsgruppen Lokal og Regional Udvikling

Forskningsgruppen Lokal og Regional Udvikling

 

I forskningsgruppen for Lokal og Regional Udvikling bestræber vi os først og fremmest på at generere ny viden om udviklingsmæssige problemer, muligheder og strategier i udfordrede lokaliteter og regioner i et globalt perspektiv.

Centrale spørgsmål for vores forskning i Regional og Lokal Udvikling:

  • Hvad er udfordringerne for små byer og mere perifere samfund udenfor de store byer?
  • Hvad er mulighederne for en bæredygtig og retfærdig udvikling af disse områder ifht demografi, beskæftigelse, erhverv, uddannelse, velfærd og livskvalitet, stedskvalitet og mening med mere?
  • Hvilke strategier, diskurser og visioner findes eller kan udvikles til at styrke disse samfund?

Forskningsgruppens aktuelle sammensætning er tværdisciplinær med solide rødder i den geografiske fagtradition. Hver enkelt medarbejder rummer således tværfaglige kompetencer, og forskningsgruppen er altid åben overfor dialog og samarbejde.

Lokal og Regional Udviklings eksterne relationer

Udenfor universitetets mure er forskningsgruppens medlemmer engagerede i tætte samarbejder med både praktikere og andre forskere. Vi er løbende i kritisk dialog med vore eksterne partnere; en proces der altid er lærerig for begge parter. I skrivende stund indbefatter de eksterne partnere Frederikshavn Kommune og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der begge medfinansierer igangværende PhD-projekter.

Internationalt deltager vi blandt andet i følgende forskernetværk:

  • Experience Economy & Spatial Strategies
  • Peripheral and Marginal Regions in Northern Europe
  • Global Creativity Research Network.