Foodscapes, Innovation og Netværk

Om Forskningsgruppen Foodscapes, Innovation and Netværk

 

Forskningsgruppen, ”Foodscapes, Innovation og Netværk (FINe)” arbejder med forskning inden for mad, måltider, sundhed og fødevaresystemer. Med afsæt i et tværfagligt forskningsmiljø inddrages alle aspekter i værdikæden ”fra jord til bord på et bæredygtigt grundlag”. 

FINE FORSKER I FOODSCAPES

Begrebet Foodscapes (fødevarelandskaber) står centralt i forskningsgruppens arbejde; det dækker over at et helhedsperspektiv på mødet mellem mennesker, organisatoriske strukturer, fysiske rammer og teknologi efter vore erfaringer er afgørende, hvis innovationsprocesser og interventioner skal have en blivende effekt; det gælder uanset om der er tale gennemslagskraft i nye måltids- og fødevareløsninger, bæredygtig omstilling eller sundhedsfremmende initiativer.

Gennem et omfattende og tæt samarbejde med andre nationale og internationale forskningsmiljøer sikrer vi, at vi altid kan inddrage opdateret relevant viden i vores forskning.

Gruppens forskning hviler primært på sociotekniske-, samfunds- og naturvidenskabelige tilgange under anvendelse af såvel kvalitative og kvantitative data.    

I vores FoodscapeLab kan forskere, studerende og ”kitcheneurs” i fællessskab idegenerere og udvikle  nye mad- og måltidsløsninger med fokus på kreativitet, design, gastronomi og sundhed.

KANDIUDATUDDANNELSE I INTEGREREDE FØDEVARESTUDIER

FINe står for den tværfaglige kandidatuddannelse i Integrerede fødevarestudier med fokus på fødevaresystemer, fødevaredesign og folkesundhedsernæring, der siden september 2012 er blevet udbudt på Aalborg Universitets København-campus i Sydhavnen.