Foodscapes, Innovation og Netværk

Om Forskningsgruppen Foodscapes, Innovation og Netværk

 

Forskningsgruppen, ”Foodscapes, Innovation og Netværk (FINe)” arbejder med forskning inden for mad, måltider, sundhed og fødevaresystemer. Med afsæt i det internationale Food Studie forskningsmiljø inddrages alle aspekter i værdikæden ”fra jord til bord på et bæredygtigt grundlag”.

FINE FORSKER I FOODSCAPES

Begrebet Foodscapes (fødevarelandskaber) står centralt i forskningsgruppens arbejde; det dækker over at et helhedsperspektiv på mødet mellem mennesker, organisatoriske strukturer, fysiske rammer og teknologi efter vore erfaringer er afgørende, hvis innovationsprocesser og interventioner skal have en blivende effekt; det gælder uanset om der er tale gennemslagskraft i nye måltids- og fødevareløsninger, bæredygtig omstilling eller sundhedsfremmende initiativer.

Gennem et omfattende og tæt samarbejde med andre nationale og internationale forskningsmiljøer sikrer vi, at vi altid kan inddrage opdateret relevant viden i vores forskning.

Vores forankring i Food Studies-traditionen indebærer, at vi konsekvent tager udgangspunkt i at fødevareproduktion og -forbrug må fortolkes i en fysisk kontekst, der udover det rent naturvidenskabelige perspektiv også må inddrage såvel kulturhistoriske, som sociologiske aspekter. Vores forskning hviler derfor på såvel sociotekniske-, samfunds- og naturvidenskabelige tilgange under anvendelse af såvel kvalitative og kvantitative data.  

I vores FoodscapeLab kan forskere, studerende og ”kitcheneurs” i fællessskab idegenerere og udvikle  nye mad- og måltidsløsninger med fokus på kreativitet, design, gastronomi og sundhed.

KANDIUDATUDDANNELSE I INTEGREREDE FØDEVARESTUDIER

FINe står for den tværfaglige kandidatuddannelse i Integrerede fødevarestudier med fokus på fødevaresystemer, fødevaredesign og folkesundhedsernæring, der siden september 2012 er blevet udbudt på Aalborg Universitets København-campus i Sydhavnen.

 

In english

Fødevareuddannelse flytter til KU

Kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier vil fra den 1. september 2018 blive flyttet fra Aalborg Universitet til Københavns Universitet. Det betyder, at ca. 90 studerende og tilhørende forskningsgruppe får ny adresse fra den dag.
Læs hele artiklen

Professor mso Niels Heine Kristensen er blevet udnævnt til professor på Umeå Universitet.

Niels Heine Kristensen skal styrke den akademiske udvikling af universitets forskning inden for kulinaritet, måltider og fødevaresystemer. Professoratet er en nyoprettet lærestol på universitetet og oprettelsen af professoratet er et udtryk for universitets ønske om en målrettet forskningsbaseret indsats for at videreudvikle viden om den kontekst maden, måltidet og det kulinariske felt indgår i.

Læs hele teksten