Institut for Planlægning

Deltagere

Kollegievejens skole - for elever med autisme

Kollegievejens skole - for elever med autisme

 

Specialskole for børn og unge i alderen 6-18 år med diagnoser inden for autismespektret og flere elever har herudover diagnoser som retardering, ADHD, Tourettes syndrom, mm.

Besøg hjemmeside

Ungetilbuddet Sofiebo

Ungetilbuddet Sofiebo

Botilbud for unge 17-30 år med udviklingshæmning som til en vis grad er selvhjulpne og selvstændige. Sofiebo arbejder for at skabe en tryg overgang fra ung til voksenlivet

Besøg hjemmesiden

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation:

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation:

 

Specialskole for voksne som tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Eleverne på VUK Aalborg har diagnoser og vanskeligheder som autisme, ADHD, massive og generelle indlæringsvanskeligheder, angst, erhvervet hjerneskade og bevægelseshandicap.

Besøg hjemmeside

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune