AAU logo

Institut for Planlægning

By-, Energi- og Miljøplanlægning

The employer group attached to the bachelor study programme under the Study Board of Planning and Surveying.

Energy Planning:

 • Anders Møller, Afdelingsleder, Energi og Fjernvarme, Rambøll
 • Lars Boye Mortensen, Afdelingschef, Projekt & Analyse, Aalborg Energikoncern A/S
 • Lars Michael Odgaard, Senior Consultant, Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune
 • Morten Hofmeister, Projektleder, Savosolar
 • Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Neas Energy A/S
 • Rasmus Aaen, Senior Project Manager, NIRAS

Urban Planning:

 • Anne Bach, Planlægger Midttrafik
 • Gustav Friis, Projektleder, Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Anne Marie Lautrup Nielsen, Transport og trafikplanlægning, Rambøll
 • Annette Rosenbæk, Planlægger, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune
 • Kirstine Tommerup, Planlægger, Byrum og Mobilitet, Odense Kommune

Environmental Planning and CiSu:

 • Rikke Hvid Frederiksen, Miljøchef, Grundfos
 • Ole Gregor, Teknik og Miljø, Center for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune
 • Michael Damm, Miljøchef, Aalborg Kommune
 • Lene Larsen, Teamchef, Miljøledelse, NIRAS
 • Joan Thiesen, Project Manager CSR & Quality, Gabriel


MINUTES OF MEETINGS 2016

Referat af møde i Aftagerpanelet for hele Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning (in Danish)

Referat af møde i Aftagergruppen for Kandidatuddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning (in Danish)

MINUTES OF MEETINGS 2015

Referat af møde i Aftagerpanelet for hele Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning (in Danish)

Referat af møde i Aftagergruppen for Bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning (in Danish)

MINUTES FROM EARLIER MEETINGS

Referat af møde i Aftagerpanelet 28.08.2014 (in Danish)