Institut for Planlægning

Urban Planning

Urban Planning:

  • Anne Bach, Planlægger Midttrafik
  • Gustav Friis, Projektleder, Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
  • Anne Marie Lautrup Nielsen, Transport og trafikplanlægning, Rambøll
  • Kirstine Tommerup, Planlægger, Byrum og Mobilitet, Odense Kommune
  • Lasse Emil Stougaard, Specialkonsulent, Interessevaretager PLAN-området, Kommunernes Landsforening (KL)
  • Martin Richner, Byplanlægger og projektleder, COWI
  • Maja Busck, Byplanlægger/Specialkonsulent, Center for Byudvikling, Københavns Kommune
  • Alex Tolstrup, Byplanlægger, Aalborg Kommune