AAU logo

Institut for Planlægning

Studiesekretærer

Har du spørgsmål om tilmelding til eksamen, planlægning af undervisningen mv. skal du kontakte din studiesekretær.
studiesekretærer

Studievejledning

Har du spørgsmål om uddannelserne under Institut for Planlægning fx. studieindhold, studieform, arbejdsbelastning, hvordan det er at være studerende mv. kan du kontakte de lokale studievejledere.

 

de Lokale studievejledere

 

Har du spørgsmål om optag, orlov, SU mv. kan du kontakte de centrale studievejledning

 

den central studievejledning

 

Studienævn

Har du spørgsmål, der vedrører din sammensætning af uddannelsen, overflytning fra et andet universitet, merit mv. kan du kontakte dit studienævn.

 

studienævn for planlægning, geografi og landinspektør

studienævn for teknoantropologi og bæredygtigt design

Programkoordinatorer

Studieleder