Institut for Planlægning

Regler og procedurer for studerende

Regler og procedurer for studerende

Fælles regler og retningslinjer

Fælles retningslinjer gældende på hele AAU

GDPR for studerende

Få styr på persondata som studerende

Hvad er plagiat?

I denne video kan du blive klogere, hvornår der er tale om plagiat, og hvad du skal huske.

 

Klager

Klager (in Danish)

Vejledning til dig, der er studerende på Aalborg Universitet, og som overvejer at klage over diverse forhold.

Complaints (in English)

This guide is written for students at Aalborg University who are considering filing a complaint about matters at the university.

How to fill out and submit an online form

Når du udfylder en online formular og trykker på 'send', vil den blive sendt til din student mail. Herefter skal du videresende den til din studiesekretær fra din student mail. Du behøver ikke skrive under, når du sender fra din student mail - i de tilfælde er din student mail gældende som underskrift

Flere gruppemedlemmer

Hvis flere gruppemedlemmer skal fremsende samme formular, skal I skrive alle jeres navne, jeres studienumre og email-adresser i formularen. Når I har trykket 'send', vil alle de indkluderede navne modtage en mail på jeres student-mail, som alle medlemmer i gruppen hver især skal fremsende til studiesekretæren fra egen student mailadresse.

 

In English

When you fill out an online form, you “press send” and the form will be forwarded to your student e-mail account. Next, you forward the form (remember the appropriate signatures and clearances) to your study secretary via your student email.

You do not need to sign the form, when you forward it from your student email account – your student mail is valid as your signature.

More group members

If more members of a group need to submit the same form, you need to write all the names, student number and email adresses in the form. When you submit the form, all of the included names will receive the form on their student-mail. All members of the group must submit the form to the study secretary (with the supervisors signature) by sending the form from their own student-mail.