Institut for Planlægning

Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen

Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen

Om studienævnet

Uddannelserne på instituttet er forankret i de enkelte studienævn.

Et studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet. De skal også sikre medinddragelse fra både videnskabeligt personale og de studerende.

På denne side finder du information om Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen, herunder organisation, medlemmer mm.

 

Kontakt dit studienævn

Mail til studienævnet sendes til:

sekretariat-pgl-sn@plan.aau.dk

 

uddannelses- og Semesterevaluering

Uddannelserne og de enkelte semestre evalueres løbende. Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannelse.

Find evalueringerne her

Referater fra studienævnsmøder

Studienævnsmødereferater findes i Moodle. Du skal indskrive dig i Moodle-rummet for adgang.

Find referaterne i Moodle 

 

Medlemmer i studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

medlemmer i studienævnet

Studentermedlemmer

  • Chris Kevin Lukas (næstformand)
  • Ida Meedom Madsen
  • Klaas Mielck

Observatører

Studenterobservatører

ANDREA DOLMER AGBANOU JOHANSEN

student counsellor

Mail: info-cph@byenergimiljo.aau.dk

 

emma olsen

student counsellor

Mail: info-aal@byenergimiljo.aau.dk

 

marko birk nielsen

student counsellor

vejledning-aal@land.aau.dk

 

 

Alexander adiyasa

student counsellor

vejledning-cph@land.aau.dk