Institut for Planlægning

Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Om studienævnet

Uddannelserne på instituttet er forankret i de enkelte studienævn.

Et studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende.

På denne side finder du information om Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design, herunder organisation, medlemmer mm.

 

Kontakt dit studienævn

Mail til studienævnet sendes til:mail til: tb-sn@plan.aau.dk

 

Medlemmer i studienævnet

Studienævnet består af både undervisere og studerende.

Se medlemmer her

 

uddannelses- og Semesterevaluering

Uddannelserne og de enkelte semestre evalueres løbende. Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannels

Find evalueringerne her

 

Retningslinjer for uddannelserne i TB-SN

Find retningslinjer, der gælder specifikt for uddannelserne i studienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Find  retningslinjer heR

 

referater fra møder i studienævnet

Studienævnet afholder med jævne mellemrum møde, hvor diverse sager behandles.

Find mødereferater her

Medlemmer i studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

medlemmer i studienævnet

Studentermedlemmer

 • Maja Elisabeth Hultberg Rasmussen (repræsentant for Teknoantropologi AAL)
 • Martin Lunding Bengtsen (repræsentant for eknoantropologi AAL)
 • Mathilde Eie Nielsen (repræsentant for Bæredygtigt Design)
 • Sophie Skotte Worm (repræsentant for Bæredygtigt Design)
 • Sebastian Husted Petersen (repræsentant for Teknoantropologi KBH)
 • Agnete Lund Freudendal-Pedersen (repræsentant for Teknoantropologi KBH)

Observatører

 • Laura Telling Clausen (studenterstudievejleder for Bæredygtigt Design)
 • Marc Dean Mejnert (studenterstudievejleder for Teknoantropologi KBH)
 • Kristina Contaio Nielsen (studenterstudievejleder for Teknoantropologi AAL)
 • Astrid Oberborbeck Andersen (repræsentant for Institut for Kultur og Læring AAL)
 • Cilline Elene Mølkær (studiesekretær for Teknoantropologi AAL)