Institut for Planlægning

Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Om studienævnet

Uddannelserne på instituttet er forankret i de enkelte studienævn.

Et studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende.

På denne side finder du information om Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design, herunder organisation, medlemmer mm.

 

Kontakt dit studienævn

Mail til studienævnet sendes til:mail til: tb-sn@plan.aau.dk

 

Medlemmer i studienævnet

Studienævnet består af både undervisere og studerende.

Se medlemmer her

 

uddannelses- og Semesterevaluering

Uddannelserne og de enkelte semestre evalueres løbende. Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannels

Find evalueringerne her

 

Retningslinjer for uddannelserne i TB-SN

Find retningslinjer, der gælder specifikt for uddannelserne i studienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design

Find  retningslinjer heR

 

referater fra møder i studienævnet

Studienævnet afholde rmed jævne mellemrum møde, hvor diverse sager behandler.

Find mødereferater her

Medlemmer i studienævnet

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

medlemmer i studienævnet

Studentermedlemmer

  • Maja Elisabeth Hultberg Rasmussen (næstformand)
  • Ina Overgaard
  • Kista Bianco Kjær

Studenterobservatører

  • Laura Telling Clausen (studenterstudievejleder for Bæredygtigt Design)
  • Evie Marcelia Trappaud (studenterstudievejleder for Teknoantropologi KBH)
  • Rasmus Mølgaard Hansen (studenterstudievejleder for Teknoantropologi AAL)
  • Annie Grim Balsen (studenterrepræsentant fra Teknoantropologi KBH)
  • Sofie Rähr Graunbøl (studenterrepræsentant fra Sustainable Design)