Institut for Planlægning

Uddannelses- og semesterevalueringer

Uddannelses- og semesterevalueringer

På Institut for Planlægning laver vi systematiske undersøgelser, der belyser en række centrale spørgsmål vedrørende de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og uddannelsens forløb.

Undersøgelsernes resultater indgår som ledelsesinformation i det løbende kvalitetsarbejde på Aalborg Universitet.

På denne side finder du links til både seneste og tidligere evalueringer for uddannelserne under Studienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design.

Nyeste evalueringer

Arkiv - tidligere evalueringer