Institut for Planlægning

Digitale fællesskaber for unge med kognitive handicap

Hvordan kan digitale teknologier anvendes som en arena for sociale fællesskaber blandt unge med kognitive handicap?

Hvordan kan digitale teknologier anvendes som en arena for sociale fællesskaber blandt unge med kognitive handicap?

Digitale teknologier er udbredte og præsenteres også som arenaer, der kan støtte unge med kognitive handicap i at udvikle og fastholde sociale fællesskaber. Trods muligheder og gode intentioner er der dog begrænset viden om, hvordan unge med kognitive handicap forstår og oplever digitale fællesskaber. Ligeledes er det anerkendt, at det er komplekst for forældre og ansatte i specialtilbud at støtte de unge i deres digitale liv. Projektet ’digitale fællesskaber for unge med kognitive handicap’ er et ambitiøst 4-årigt forsknings- og udviklingssamarbejde mellem unge med kognitive handicap, forældre, ansatte i specialtilbud og forskere. Gennem kvalitative studier samskaber vi viden og avancerer forskning og praksis ved at bidrage med teori og strategier om digitale fællesskaber målrettet unge med kognitive handicap.

Du kan følge projektets aktiviteter og resultater under nyheder.

Støttet af VELUX FONDEN

Støttet af VELUX FONDEN

Projektet er støttet af Velux Fondens tværgående program, der sætter fokus på samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis.