Forskningsgruppen Energiplanlægning

Forskningsgruppeleder

Forskningskoordinator

Undervisningskoordinator

Professorer

Lektorer

Adjunkter

Post docs

PhD studerende

Forskningsassistenter

Administrativt personale

Eksterne medlemmer af forskningsgruppen energiplanlægning