Techno-Anthropology & Participation

Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik


Forskningsgruppen Tekno-Antropologi & Parcitipations kernefelt er kontekst sensitiv e-Sundhed

På baggrund af en socio-teknisk tilgang har forskningsgruppen fokus på det kontekst sensitive samspil mellem mennesker og e-sundhed i hele den informationsteknologiske livscyklus, herunder design, udvikling, implementering og vedligeholdelse. Forskningsgruppens mål er at forstå og evaluere menneske-computer samt socio-tekniske interaktioner med henblik på at understøtte udviklingen af brugbare e-sundhedsteknologier, der kan medvirke til at forbedre den individuelle patients / borgers og hele befolkningens generelle sundhedstilstand. 

Participation

Participation/brugerinvolvering er et centralt perspektiv i forskningen - både metodisk og teoretisk. På grundlag af dette perspektiv og med fokus på samspillet mellem menneske/organisation og kontekst sensitiv e-Sundhed er forskningsgruppens aktiviteter centreret omkring:

 • Udvikling af teorier, rammer og metoder til at studere, forstå og evaluere kontekst sensitiv e-sundhed
 • Evaluering – prospektiv og retrospektiv i primær og sekundær sundhedssektor
 • Formidling af viden om kontekst sensitiv e-sundhed

  Målet med forskningsgruppens aktiviteter er at bygge bro mellem videnskab og praksis inden for kontekst sensitiv e-sundhed.

Perspektiver, metoder og værktøjer


Forskningsgruppen inddrager forskellige perspektiver, metoder og værktøjer fra humaniora, samfundsvidenskab og kognitionsforskning, sundhedsvidenskab, datalogi- og informatik-discipliner inden for:

 

 • Patientsikkerhed, kvalitet og behov
 • Arbejdspraksis
 • Samarbejde og beslutningstagning
 • Menneske-computer interaktion og menneskelige faktorer
 • Slutbrugerinddragelse
 • Projekt-og forandringsledelse
 • Implementering og udbredelse af nye e-sundhedsteknologier
 • Egnethed / brugbarhed af e-sundhedsteknologier
 • Utilsigtede hændelser