Institut for Planlægning

Espon Danmark netværket

 

ESPON danmark netværket

ESPON er et samarbejdsprogram og et netværk med fokus på spatial og territoriel udvikling i Europa. Hensigten er at levere evidens samt formidle viden og læring til dannelse af politik, strategier og planer på alle niveauer og til alle aktører involveret i udvikling af regioner, byer og territorier. ESPON har opbygget en omfangsrig portefølje af viden, værktøjer og aktiviteter, som kan findes på www.espon.eu, hvor interesserede også kan tilmelde sig et nyhedsbrev.

Den danske plads i ESPON varetages af Erhvervsstyrelsen, som har udpeget Aalborg Universitet ved nedenstående kontaktperson og forskningsmiljø som det danske kontaktpunkt (European Contact Point – ECP) i ESPON 2020 programmet. Som ECP i Danmark har vi følgende funktioner og roller:

  • At formidle ESPON produceret viden, værktøjer og aktiviteter til aktører med interesse i national, regional og lokal udvikling og planlægning. Det gælder både ift. politikere, praktikere, andre interessenter, forskere og borgere.
  • At samarbejde med ESPON netværket på tværs af landene og promovere transnationale samarbejder med og mellem regionale og lokale aktører
  • At fungere som national platform og åbent forum for alle med interesse i ESPON og regional og lokal udvikling. Derfor kalder vi det ESPON Danmark netværket.

I menuen til højre kan interesserede finde en ESPON om Danmark hovedrapport og en sammenfattende rapport, på dansk, der opsummerer projekter og viden fra det tidligere program, som løb frem til 2013. Dertil kan downloades en rapport fra det nordiske-baltiske samarbejdsprojekt ENECON, som formidlede resultater til forskellige typer af brugere. Vi laver desuden arrangementer, hvor vi informerer om ESPON aktiviteter, og diskuterer hvordan det kan være relevant for danske udviklingsaktører på alle niveauer.

Kontaktperson ECP Danmark

Carsten Jahn Hansen, jahn@plan.aau.dk

tlf: +45 24 59 79 99

Urban & Regional Planning                                                                                                                                                             Institut for Planlægning, Aalborg Universitet  

Rendsburggade 14

9000 Aalborg

Kontakt forskningsgruppen Urban & Regional Planning

Urban & Regional Planning

Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

rendsburggade 14

9000 Aalborg

Hjemmeside