Institut for Planlægning

Institut for Planlægning

Institut for Planlægning - mod en bæredygtig fremtid

Institut for Planlægning arbejder med planlægning, teknologi og samfund med henblik på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er tværfagligt forankret i de tekniske, natur- og samfundsvidenskabelige discipliner og præsenterer en unik kombination af samfunds- og teknologiforståelse, hvor digitale og tekniske løsninger samtænkes med samfundets behov.

Vores forskning og undervisning har fokus på bæredygtighed, herunder bæredygtig omstilling, design, cirkulær økonomi, forbrug og produktion, miljøvurdering, teknologivurdering, energiplanlægning, havforvaltning, landmåling og arealanvendelse samt problembaseret læring.

Vi leverer forskningsbaseret undervisning inden for en række uddannelser. Heriblandt er By-, energi- og miljøplanlægning, Teknoantropologi, Bæredygtigt design og Landinspektørvidenskab.

Vores forskning danner grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende og problemorienteret tilgang, der er med til at sikre, at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på teknologi, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber til en bæredygtig omstilling.

Om instituttet

forskningsgrupper i instituttet

Forskningsgrupper i Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning