AAU logo

Institut for Planlægning

Institut for Planlægning

Institut for Planlægning - mod en bæredygtig fremtid

Institut for Planlægning - mod en bæredygtig fremtid

 

Institut for Planlægning arbejder med samfundsudvikling i bred forstand ud fra et fokus på at  skabe en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er kendetegnet ved nyskabende og uafhængig forskning som grundlag for undervisning og input til beslutningstagning omkring nuværende og fremtidige udfordringer relateret til samfundets bæredygtighed.

Vores forskning og undervisning spænder således bredt indenfor  bæredygtig omstilling, design, forbrug og produktion samt miljøvurdering, energiplanlægning, cirkulær økonomi, arealanvendelse og havmiljø - alt sammen forankret i en problembaseret tilgang i en unik kombination mellem samfundsforståelse og teknologi.

Vi leverer forskningsbaseret undervisning indenfor en række uddannelser centreret omkring planlægning og bæredygtighed, og vi er det eneste sted i Danmark der uddanner landinspektører.

Vores forskning danner således grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende tilgang, der er med til at sikre at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på bæredygtighed og en bæredygtig omstilling.

forskningsgrupper i instituttet

Forskningsgrupper i Institut for Planlægning

forskningscentre i instituttet

Forskningscentre ved Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning