Institut for Planlægning

Institut for Planlægning - Mod bæredygtige fremtider

Institut for Planlægning - Mod bæredygtige fremtider


Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljømæssige, internationale og forvaltningsmæssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som landmåling og kortlægning.

Institut for Planlægning hører under Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet.

Yderligere information om instituttet i menuen til højre.

forskningsgrupper i instituttet

Forskningsgrupper i Institut for Planlægning

Forskning i institut for planlægning

Forskning ved INstitut for Planlægning

forskningscentre i instituttet

Forskningscentre ved Institut for Planlægning

Netværk i Institut for Planlægning

Netværk i Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning

forskeruddannelsen i planlægning (phd)

Forskeruddannelsen ved Institut for Planlægning