AAU logo

Institut for Planlægning

Uddannelser

Uddannelser ved Institut for Planlægning

Uddannelser ved Institut for Planlægning

Mod en bæredygtig fremtid

Vi udbyder en lang række bachelor- og kandidatuddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område. Fælles for dem alle er, at de giver dig mulighed for at arbejde for at skabe en bæredygtig fremtid.

Du kan læse både i Aalborg og i København. Nedenfor kan du finde links til uddybende informationer om de forskellige uddannelser, og du kan læse om optagelse, adgangskrav, jobmuligheder mv. 

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. 

Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

Bæredygtigt Design (København)

By-, Energi- og Miljøplanlægning (Aalborg og København)

Geografi (Aalborg)

Landinspektørvidenskab (Aalborg og København)

Teknoantropologi (Aalborg og København)

Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.

Geography (Aalborg)

Sustainable Cities (København)

Sustainable Design (København)

Techno-Anthropology (Aalborg og København)

Surveying and Planning, cand. tech (Landinspektørvidenskab)

Specialiseringer på uddannelsen:

Surveying, Planning and Land Management, cand. geom (Landinspektørvidenskab)

Specialiseringer på uddannelsen:

Urban, Energy and Environmental Planning (By-, Energi- og Miljøplanlægning)

Specialiseringer på uddannelsen:

Masteruddannelser

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med deltagernes kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.

Master i Problembased Learning in Engineering and Science

Uddannelsesstruktur

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. 

Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.

Efter din kandidatgrad kan du starte din karriere, enten i erhvervslivet eller som PhD og forsker på universitetet. 

 

Studieleder

Bæredygtigt Design

 

By-, Energi- og Miljøplanlægning

 

Geografi

 

Landinspektør

 

Teknoantropologi