Institut for Planlægning

FAQ for nye studerende

FAQ for nye studerende

Velkommen til din uddannelse under Institut for Planlægning (PLAN) på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH).

Her på siden kan du finde mange af de oplysninger, du har brug for i løbet af især de første semestre din uddannelse, bl.a. links til skemaer, boglister, info om eksamen, kontaktoplysninger og meget mere.

Vi har også samlet svar på mange af de generelle spørgsmål i vores FAQ, men spørg os endelig, hvis der er noget, der virker forvirrende – for det vil der være, når du starter på universitetet. Der er nye vaner og rutiner, du skal ind i, og det sker ikke den første dag og måske ikke engang det første semester.

Du er velkommen til at kontakte studieteamet på PLAN, som du finder her. På siden kan du også se en oversigt over de uddannelser, som er tilknyttet instituttet i hhv. Aalborg og København.

A | B | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W

A

 • +

  Administrationen – hvem er de, og hvad kan jeg bruge dem til?

  Skal du have fat på en administrativ medarbejder, kan du starte hos din studiesekretær. Du finder studiesekretæren på netop din uddannelse under kontakt.

B

 • +

  Barsel – hvad gør jeg, hvis jeg skal på barsel i min studietid?

  Hvis du under dine studier venter barn og ønsker at tage barsel, kan du læse om forskellen på barsel og orlov her.
  Du finder også oplysninger om, hvem på universitetet du skal kontakte i forbindelse med barsel, og hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie og SU. 

 • +

  Biblioteket – hvor finder jeg det?

  Aalborg universitetsbibliotek (AUB) har afdelinger i både Aalborg, København og Esbjerg. Læs mere her.

 • +

  Bogliste / pensumliste – hvor finder jeg den?

  Din bogliste finder du på Factumbooks hjemmeside under ”Pensumlister”. Du kan også købe bøger, kontorartikler mv. hos dem. Du kan se oversigt over udleveringssteder her.

  Aalborg:

  Pensumliste til Det Teniske Fakultet for IT og Design (TECH) kan du finde her.
  I studiestartsperioden er der i Aalborg en pop-up butik på Strandvejen (lokale K3 imellem biblioteket og kantinen i kælderen).

  København:

  Pensumliste finder du her.

  (Øvrigt kursusmateriale vil du kunne finde på kursets rum i Moodle. De bliver tilgængelige ca. midt i måneden inden studie-/semesterstart).

 • +

  Bolig – hvor kan jeg få hjælp?

  Aalborg:
  Har du brug for hjælp til at finde en studiebolig i Aalborg, kan du finde info her, samt hos AKU Aalborg.

  København:
  Er du studerende i København og mangler en studiebolig, kan du læse mere om dine muligheder for ungdomsboliger her.

 • +

  Brush up kurser (matematik) – kan jeg få hjælp, hvis min matematik er lidt rusten?

  AAU tilbyder brush-up kursus i matematik for dig, der føler dig lidt rusten i faget. Vi anbefaler kraftigt, at du følger kurset, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

  For yderligere information og tilmelding, kan du se mere her.

 • +

  Building Support app – er stikkontakten i stykker, eller knirker døren?

  Building Support bruges til indberetning af bygningsrelaterede fejl og mangler på AAU, fx hvis der mangler strøm i grupperummet, et bord vipper eller en dør binder.

  Building Support er tilgængelig for alle og kan bruges både fra pc og via app’en "AAU Building Support" til Android og IOS.

  Læs mere om Building Support her.

  Indberet direkte fejl og/eller mangler her.

D

 • +

  Digital Eksamen - hvad er det, og hvordan fungerer det?

  Digital Eksamen er det elektroniske system, som bliver brugt til håndtering af eksamener på AAU. Det er her de fleste eksamener bliver gjort tilgængelige.

  I Digital Eksamen kan du se information om prøver, afleveringsfrist, evt. hente eksamensopgaven og aflevere din eksamensbesvarelse - individuelt eller som gruppe. Du har efter eksamen adgang til at hente din opgavebesvarelse i systemet.

  Du kan i Digital Eksamen også se, hvornår din bedømmelse er klar, men det er i STADS selvbetjening, at du kan se karakteren. Bedømmelsesfristen ved skriftlig eksamener er 15 hverdage efter eksamen (ved mundtlig eksamen kan du se bedømmelsen umiddelbart efter eksamen). Du kan læse mere om STADS selvbetjening under punktet "STADS".

  Du vil kunne finde dig selv på en prøve i Digital Eksamen, når du er tilmeldt korrekt, og prøven er oprettet. Du kan godt være tilmeldt flere eksamener, men kun finde én prøve i Digital Eksamen, hvor du står på. Det skyldes ofte, at de andre prøver ikke er oprettet endnu, og det kan derfor ikke bruges til at se, om du er tilmeldt en eksamen. Du kan tjekke dine eksamenstilmeldinger i STADS-selvbetjening.

  På Digital Eksamens hjemmeside finder du videovejledninger, kontaktoplysninger og svar på mange generelle spørgsmål.

 • +

  Dispensation – hvornår har jeg brug for det, og hvordan søger jeg?

  Du kan finde informationer om dispensationer for studerende her.

  På ovenstående side kan du bl.a. finde svar på, hvad du kan søge dispensation fra, hvem du skal sende din ansøgning til, og hvad din dispensationsansøgning skal indeholde.

  Husk altid at søge i god tid, så din ansøgning kan nå at blive behandlet fx ift. eksamen.

E

 • +

  Eksamensinfo - hvor finder jeg eksamensdatoer og karakterer?

  Afleverings‐ og eksamenstidspunkter finder du i Moodle, og det samme gælder retningslinjer for dine eksamener.

  Du finder dine karakterer i STADS selvbetjening. Læs mere om det under punktet ”STADS”.

  De fleste af dine eksamener vil blive tilgængelige i Digital Eksamen, som er det elektroniske system, AAU bruger til håndtering af eksamener (se mere under punktet ”Digital Eksamen”). Når du skal til en skriftlig eksamen på campus (stedprøve), der ligger i Digital Eksamen, skal du have installeret en ”digital eksamensvagt” – læs mere under punktet ”ITX-Flex”. Hvis du har en Linux computer, skal du og læse under punktet ”Linux”.

  Afmelding fra eksamen:

  Det er ikke muligt at afmelde sig ordinære eksamener på 1. og 2. semester.
  (Studienævnet kan dog dispensere fra dette krav i særlige tilfælde, hvis der ligger usædvanlige forhold til grund).

  Tilmelding til reeksamen på 1. og 2. semester ved TECH og ENG skal ske via en tilmeldingsblanket, som du finder under "Reeksamen" eller i semesterrummet i Moodle, og IKKE igennem STADS. Tilmelding SKAL ske fra AAU mail. 

  Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, kan de sendes til eksamenstilmelding@plan.aau.dk.

  OBS - GIV OS BESKED HURTIGST MULIGT HVIS DU IKKE HAR EN WINDOWS- ELLER OSX-COMPUTER TIL BRUG VED EKSAMEN!

  Bemærk: Du er automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg. Der er krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i samme eksamensperiode (dvs. i august samme år). Udebliver du fra 1. prøveforsøg, kan du først tilmelde dig en efterfølgende ordinær eksamen som 2. prøveforsøg (dvs. i juni året efter). (Ved 2. og 3. eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig eksamen).

  For information om til- og afmelding til reeksamen, gå til punktet ”Reeksamen”.

  Du kan finde de gældende regler og procedurer for eksamener under punkterne ”Regler” og ”Førsteårsprøven”.

 • +

  Ekskluderingsregler – hvad gør vi, hvis der opstår problemer i projektgruppen?

  En gruppe studerende kan i yderste konsekvens helt undtagelsesvist splittes op, hvis samarbejdet ikke fungerer, og gruppe og hovedvejleder/semesterkoordinator aktivt har forsøgt med mægling m.m.

  Før gruppen opsplittes, skal der være afholdt et afklarende møde sammen med hele gruppen, hovedvejleder og semesterkoordinator.

  Opsplitning skal som hovedregel ske i god tid inden projektperiodens afslutning. Spørg din studiesekretær for at få den præcise deadline for opsplitning for din uddannelse.

  Alle i gruppen har lige ret til det materiale (dokumenter, data, prototyper, forsøgsopstillinger m.m.), der eksisterer på det tidspunkt, opsplitningen finder sted.

  I kan læse mere om gruppeopsplitning i "Politik for gruppedannelse" under punktet "Gruppedannelse" her.

  For at undgå plagiering (læs mere om plagiering her), når det samme materiale helt eller delvis indgår i flere projektrapporter, er det vigtigt, at gruppen inden opsplitning udarbejder en kort forfattererklæring (med oplysninger om det materiale, der er udarbejdet i fællesskab og vil kunne indgå i flere projektrapporter), som underskrives. I finder et eksempel på en forfattererklæring under punktet "Grupepdannelse" her.

  Din studiesekretær skal informeres om en gruppeopsplitning.

  Har du spørgsmål, så kontakt din hovedvejleder, semesterkoordinator eller studiesekretær.  

 • +

  Ekstra tid / forlænget tid til eksamen – kan jeg få det?

  Du kan i nogle tilfælde få ekstra tid til eksamen – fx hvis du er ordblind. Hvis du har et begrundet behov for ekstra eksamenstid, skal du sende en dispensationsansøgning til dit studienævn i god tid inden eksamensperioden.

  Læs mere under punktet ”Dispensation”.

F

 • +

  Facility Support / bygningsbetjentene

  Facility Supporterne fører tilsyn med bygningerne, fordeler post, administrerer adgangskort, tager sig af glemte sager, håndterer affald og meget mere.

  Du finder dem her:

  Facility Support Team City - Aalborg

  Campus Service - København

  Læs mere om Campus Service her.

 • +

  Ferie – hvornår kan jeg holde ferie?

  Der er ferie mellem jul og nytår, samt i juli måned og selvfølgelig på helligdage. Derudover er der nogle lav-servicedage, hvor du ikke kan forvente, at studieadministrationen er til stede.

  Ud over de nævnte dage er der ikke ferie på AAU – hverken efterårsferie, vinterferie eller påskeferie. 

  De fleste ordinære eksamener ligger i januar og juni måned og reeksamener i februar og august, så lad være med at planlægge ferie i disse måneder, da der ikke vil blive taget hensyn til dette.

  1. SEMESTER BACHELOR

  Juleferie den 24. december - den 1. januar.

  2. SEMESTER BACHELOR

  Skærtorsdag og 2. påskedag.
  St. Bededag.
  Kr. Himmelfartsdag.
  2. pinsedag.

  EFTER FØRSTE STUDIEÅRS AFSLUTNING

  Sommerferie fra den 1. juli til den 31. august - dog afholdes der altid omprøver i august måned!

  De samme regler for ferier og helligdage gælder også på 3.-10. semester.

 • +

  Forsikring

  Studerende på Aalborg Universitet er selv ansvarlige for at tegne en privat ulykkes- og ansvarsforsikring. Dette gælder både danske og udenlandske studerende. AAU har dog tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende, der arbejder i laboratorier.

  Ønsker du mere information om de forskellige forsikringsforhold, anbefalinger til hvad en privat ulykkes- og ansvarsforsikring bør minimun indeholde, så kan du læse mere her (information til studerende er i afsnit 2.2).

 • +

  Fravær – hvor meget må jeg have?

  Der bliver som udgangspunkt ikke registreret fravær på AAU, men i praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde.

  Ved enkelte kurser er der deltagelseskrav som en forudsætning for eksamen.

  Læs mere under punktet ”Udeblivelse fra undervisning eller eksamen”.

 • +

  Funktionsnedsættelse / handicaptillæg – hvilke muligheder har jeg?

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg.

  Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

  Læs mere under ”Specialpædagogisk støtte (SPS)” eller her.

 • +

  Førsteårsprøven – hvad er det?

  Studerende på deres første år af bacheloruddannelsen skal deltage aktivt i og bestå alle eksamener inden for 24 måneder efter studiestart. Studienævnet kan dispensere fra tidsfrister, hvis der findes usædvanlige forhold.

  Du kan læse mere om Førsteårsprøven i AAU’s fællesbestemmelser stk. 6.1.

G

 • +

  (Grupperum) Studiearbejdspladser

  Hver projektgruppe får tildelt en plads – en såkaldt studiearbejdsplads – ved semesterstart. Nogle områder består af aflukkede grupperum, mens andre er åbne arealer med studiearbejdspladser. Det er ikke tilladt at have udstyr så som bordovne, køleskabe, kaffemaskiner m.m. på grund af brandfare, men der vil være en studenterkøkken tæt på.

  På det første studieår er der formentlig et aflukket grupperum til alle grupper, mens 2-3 grupper deles om en studiearbejdsplads på de øvrige semestre.

  Studiearbejdspladsen skal efter hvert semester afleveres pænt og opryddet.

  Hvis I har fået tildelt et aflukket grupperum, skal I, hurtigst muligt ved semesterstart, udfylde en gruppeseddel (ligger på semesterrummet på Moodle) for at få adgang med jeres AAU-studiekort. På sedlen skriver I grupperumsnummeret, samt hvert gruppemedlems navn og studiekortnummer.

  Den udfyldte seddel skal sendes på mail til jeres studiesekretær straks efter gruppedannelsen.

 • +

  Gruppearbejde – hvordan fungerer det på AAU?

  På AAU dannes der projektgrupper typisk bestående af ca. 6-7 studerende for et semester (½ år) ad gangen. Ofte foretager de studerende selv gruppedannelsen, men det første semester arbejdes der dog i administrativt dannede grupper den første måned - den såkaldte P0-periode.

  På enkelte uddannelser er der administrativt dannede grupper til P1 og P2 også, hvilket vil sige, at det er administrationen, der styrer gruppedannelsesprocessen på semestrene. Typisk vil de studerende selv danne gruppe på de øvrige semestre.

  Projektarbejdet består i, at I i projektgruppen udarbejder et projekt, der inden for visse begrænsninger udformes og løses af jer selv. Dette gruppearbejde betegnes som problembaseret og projektorienteret gruppearbejde (læs mere under punktet ”PBL”).
  Alle grupper har tilknyttet en vejleder, som løbende vil vejlede jer.

  Hvis der opstår problemer i gruppen, er det også vejlederen, I skal kontakte. Læs evt. også punktet ”Ekskluderingsregler”.

 • +

  Gæstestuderende

  Er du studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution? Så kan du søge indskrivning som gæstestuderende på fx et sidefag, tilvalgsfag eller enkelte kurser på Aalborg Universitet. Det er et krav, at det søgte kursusforløb indgår som en meritgivende del af din bachelor- eller kandidatuddannelse, læs mere her.

I

 • +

  IT faciliteter – hvor finder jeg printere, tilføjer internet og AAU mail?

  Det er muligt at tilslutte egne PC'ere i grupperummene/studiearbejdspladserne. Enten via netstik eller via det trådløse netværk. Det er IKKE tilladt at tilslutte eget netværksudstyr. Grupperumsswitches kan lånes hos IT-afdelingen.

  Fra alle PC'ere er der mulighed for e-mail, internet og udskrivning på printere. Der er også kopimaskine med scanne- funktion til rådighed.

  I kan finde oversigt over printere på AAU her.

  Hver studerende får ved studiestart udleveret en e-mail adresse, som giver adgang til bl.a.  udskrivning på printere.

  På IT-afdelingens hjemmeside kan du bl.a. finde kontaktoplysninger, vejledninger og hvordan du registrerer din PC på det lokale netværk.

  Dit studiekort benyttes ved brug af universitetets kopimaskiner (dankort m.m. kan ikke benyttes i kopimaskinerne).
  Der kan købes flere print-enheder her.

  Har du brug for IT hjælp, kan du skrive til IT afdelingens support afdeling: support@its.aau.dk eller besøge helpdesk. Se åbningstider på helpdesk via linket.

  Læs mere under punktet ”IT-support”.

 • +

  IT-support

  På Aalborg Universitet har du mulighed for at få hjælp til IT. På AAU IT Service hjemmeside kan du finde vejledninger og få IT support samt finde lokale servicedesks og deres åbningstider.  

  Kontaktoplysninger:
  E-mail: supports@its.aau.dk
  https://www.its.aau.dk/
  Tlf: 9940 2020

 • +

  ITX-Flex – hvad er det, og er der noget, jeg skal være opmærksom på?

  For skriftlige eksamener, der gennemføres med anvendelse af computer på campus, bruger AAU et digitalt overvågningssystem. For Windows- og OSX-computere benyttes systemet ITX Flex, som er en slags "digital eksamensvagt".

  ITX Flex understøtter endnu ikke Linux (Læs mere under punktet Linux).

 • +

  Indskrivningsbekræftelse / studiebekræftelse – hvordan får jeg fat i den?

  Indskrivningsbekræftelsen bekræfter din indskrivningsstatus på AAU. Du kan blive bedt om en indskrivningsbekræftelse fra AAU, hvis du f.eks. søger studiebolig.

  Du kan udskrive den fra STADS selvbetjening under menuen ’Udskrifter’, når du har logget på. Har du brug for at få den underskrevet, kan du tage den med til din studiesekretær. Husk at medbringe dit studiekort. Udskriften må max være 3 dage gammel, når vi skal skrive den under.

  Bekræftelsen gælder for ét semester af gangen.

 • +

  International students

  If you need help with for instance accommodation, residence permit, study counseling or any other business, the International Office is always open for you.

  You can find International Office’s contact information here (Aalborg and Copenhagen). Regarding accommodation you can find information here.

K

 • +

  Kantinen

  Du finder information om AAU’s kantiner både i Aalborg og København her.

 • +

  Kontaktoplysninger på ansatte på AAU – hvor finder jeg dem?

  Hvis du ved, hvem du skal have fat i, kan du gå ind på AAUs søgemaskine og taste navnet. Der vil du kunne se, hvor vedkommende sidder, samt e-mail og tlf.nr.

  Kontaktpersoner (studievejleder, studiesekretærer, koordinator) på den enkelte uddannelse finder du på denne side under kontakt.

 • +

  Kridt, whiteboardtusser, clips mv – hvor finder jeg det?

  Det er muligt at få hvidt kridt og tavlesvampe hos studiesekretærene. Tusser til whiteboard, papir, tegnestifter, clips og andet skal du selv sørge for at skaffe.

 • +

  Kurser og undervisning – hvordan foregår det?

  Kurserne er en kombination af forelæsninger, opgaveregning og selvstudium (måske kombineret med workshops og digitale elementer). Opgaveregningen sker i grupperne med støtte fra kursusholder og/eller hjælpelærere undervejs. Kurser bedømmes særskilt – dvs. at der afholdes en afsluttende eksamen. 

  Der er ikke som sådan mødepligt til kurserne, men der kan være nogle kurser, hvor forudsætningen for at bestå eller gå til eksamen er deltagelse. I praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde og desuden forbereder sig hjemme.

  Se mere under ”Fravær” og ”Udeblivelse fra undervisning eller eksamen”.

L

 • +

  Lektiehjælp / studiecaféer – hvor kan jeg få hjælp til opgaveregning?

  Der findes ikke en decideret lektiehjælp, men der afholdes jævnligt matematik-café, hvor du kan få hjælp til opgaveregningen i matematikkurserne på det første studieår.

  Du kan finde mere info på First Math her.

 • +

  Linux – er der noget, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg bruger det?

  ITX Flex (AAU’s ”digitale eksamensvagt”) understøtter endnu ikke Linux. Derfor forventes det, at hvis du ikke har en Windows- eller OSX-computer, så låner du en, når du skal til eksamen.

  Har du en begrundet årsag til at benytte Linux til eksamen, skal du søge dispensation ved studienævnet.

 • +

  Lån af udstyr (projektorer, lokaler mv.) – er det en mulighed, og hvor henvender jeg mig?

  Hvis du skal booke et lokale, skal du henvende dig hos din studiesekretær.

  Vi booker kun lokaler til interviews, vejledermøder eller lignende, da gruppearbejde skal finde sted i studiearbejdspladserne. Da bookinger er en manuel proces, skal du være opmærksomme på, at der er en vis behandlingstid. Haster bookingen, så mød op personligt ved din studiesekretær.

M

 • +

  Mailsystemet på AAU (AAU mail / studentmail) – hvad skal jeg bruge den til?

  For at sikre at vigtige oplysninger – her under dine personlige oplysninger – ikke kommer i forkerte hænder, får du som studerende på AAU en AAU-mailkonto, hvor alt kommunikation mellem dig og AAU foregår. Du kan tilgå din konto via AAU webmail, Outlook eller et andet mail program.

  Det er nødvendigt, at du hver dag læser mails, som bliver sendt til din AAU-mail, da der er her, al information om eksamen, skemaændringer osv. kommer.

  Vi kommunikerer ikke med studerende via private mailkonti. Skriver du en mail til os fra den, vil du blive bedt om at sende den fra din AAU mail, før vi kan behandle den.

  Læs mere AAU-mail her.

  Du finder en opsætningsguide til AAU-mail på dine enheder her.

 • +

  Merit – jeg har bestået kurset eller et, der ligner, kan jeg få merit, og hvordan søger jeg?

  Du skal søge om merit, hvis du tidligere har bestået fag, som også er på din kommende uddannelse på AAU.

  Du kan læse mere om merit på studievejledningens side her.

 • +

  Merit – må jeg stadig deltage i projektarbejdet eller kurserne?

  Du skal søge om merit, hvis du tidligere har bestået fag, som også er på din kommende uddannelse på AAU.

  Har du fået merit for et eller flere projektmoduler på 1. eller 2. semester, betyder det, at du ikke må deltage i projektarbejdet, da reglen er, at har man én gang fulgt moduler på én uddannelse, så kan man ikke følge tilsvarende på en anden uddannelse.

  Du vil stadig være tilknyttet en gruppe i forbindelse med gruppearbejde til kurserne.

  Har du fået merit for kurser, er du velkommen til at følge undervisningen, men du må ikke deltage i eksamen.

  Du kan læse mere om merit på studievejledningens side her.

 • +

  Moodle – hvad er det, og hvordan bruger jeg det?

  Moodle er det system (Learning Management System), vi bruger på AAU til intern kommunikation i forhold til kurser, eksamen, regler mv. Det er her, du finder kursusinformation, lektionsplan, eksamensdatoer, eksamensplaner og vejledninger.
  Du får adgang til systemet ved at logge ind med din studentmail/AAU-mail. For 1. semester vil kurserne blive synlige omkring 15. august, og for 2. semester omkring 20. januar.

  I Moodle bliver du tilknyttet en side for hvert fag (kursusrum) og en samlet semesterside (semesterrummet).

  Du kan finde vejledninger til brug af Moodle her.

 • +

  Mødepligt (ift. kurser) – kan jeg selv bestemme, om jeg vil møde til undervisningen?

  I praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde og desuden forbereder sig hjemme.

  Se punkterne ”Fravær” og ”Udeblivelse fra undervisning eller eksamen”.

O

 • +

  Office-pakken – kan jeg downloade den gennem AAU?

  Som studerende på AAU kan du få gratis adgang til Office 365 (inkl. Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Teams) gennem IT Supports hjemmeside: https://www.ekstranet.its.aau.dk/software/microsoft/office-365.

  Du kan installere Office-pakken på op til 5 pc'er og Macs samt 5 tablets og smartphones.

  På ovennævnte hjemmeside finder du også info om bl.a. backup-muligheder og support.

 • +

  Online møder eller eksamener – hvordan gør jeg?

  Til online møder eller eksamener er der mulighed for at bruge 3 forskellige systemer under AAU. Som default bruges MS Teams, men der er også mulighed for at bruge Skype for Business eller Zoom. Vejledninger til alle 3 systemer kan findes her:
  https://www.its.aau.dk/it-for-ansatte/undervisere/moeder-eksamen/online-eksamen/

 • +

  Orlov – kan jeg få det, og hvordan gør jeg?

  På Aalborg Universitet er der mulighed for at søge orlov. For at kunne søge orlov efter studiestart, skal du bl.a. have lavet en studieplan sammen med studiets vejledere. Studieplanen skal sammen med ansøgningen om orlov sendes til studienævnet for din uddannelse.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte din studiesekretær (se under punktet ”Studiesekretærerne”).

P

 • +

  PBL (problem-baseret læring) – hvad betyder det helt præcist?

  PBL betyder Problem-Baseret Læring, og er den studieform, som AAU bruger på sine uddannelser. Det betyder i praksis, at alle studerende laver projekter i grupper på hvert semester, og at kurserne på semestrene understøtter projektarbejdet.

  Du kan læse om PBL her eller i denne brochure.

 • +

  Parkering – er det muligt at parkere i nærheden?

  Aalborg
  Studerende henvises til offentlig parkering i området. AAU råder ikke over parkeringspladser som kan benyttes af de studerende.

  København
  Studerende har mulighed for at få en parkeringstilladelse hos enten din studiesekretær eller i receptionen i Bygning A.

 • +

  Pensum, studieordninger, semesterbeskrivelser – hvor kan jeg finde det?

  Den gældende studieordning samt semester- og kursusbeskrivelser bliver ved studiestart lagt ind på semesterrummet i Moodle.

  Alle de gældende, og nogle få af de tidligere gældende, studieordninger på Aalborg Universitet kan også findes her.

  Læs mere om pensum under ”Boligste/pensumliste”.

 • +

  Printere – hvor finder jeg dem?

  Du kan finde oversigt over printere på AAU her.

  Læs mere under punktet ”IT faciliteter”.

 • +

  Projekt- og procesanalyseafleveringer – afleveringsdato og retningslinjer?

  Du kan finde vejledninger til aflevering af projekt og den efterfølgende procesanalyse i Moodle på siden Projektaflevering. Du kan finde et link til siden på semesterrummet i Moodle (læs evt. om Moodle under punktet ”Moodle”).

  Deadlines for aflevering bliver offentliggjort i august og kommer ind på denne side.

 • +

  Pure (Det digitale projektbibliotek) – kan man se nogle af de tidligere projekter?

  På www.projekter.aau.dk kan I søge efterpå tidligere projektrapporter.

  Når I afleverer projektrapporter, skal I også aflevere i Pure. Det vil også stå på kvitteringen, I får på skærmbilledet ved aflevering i Digital Eksamen, og så skal I blot følge linket derfra.

R

 • +

  Reeksamen – hvordan tilmelder jeg mig?

  Du skal som studerende ved AAU selv sørge for at tilmelde dig reeksamen lige meget, hvad årsagen er til, at du skal til den.

  Tilmelding til reeksamen på det første studieår på bachelorniveau skal altid ske via en eksamenstilmeldingsmail og ikke gennem STADS. Du finder eksamenstilmelding mail her.

  Du skal være opmærksom på evt. krav for deltagelse i en reeksamensperiode. Se eksamensordning pkt. 2.  

  Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, kan de sendes til: eksamenstilmelding@plan.aau.dk

  Vær opmærksom på, at tilmeldingen skal sendes fra din AAU mail for at være gældende. Sidste frist for rettidig afmelding til eksamener udover de ordinære eksamener (herunder omprøver) er 5 hverdage kl. 12.00 før dagen for prøvens afholdelse.

  Afmelding skal ske skriftligt være studiesekretæren i hænde (Rendsburggade14, 9000 Aalborg) senest 5 hverdag kl. 12.00 før dagen for prøvens afholdelse! Afmeldingen kan sendes på mail til eksamenstilmelding@plan.aau.dk, husk at sende fra AAU mail. Når den er sendt fra AAU mail, gælder dette som underskrift.

 • +

  Regler – hvor finder jeg regler omkring uddannelse og eksamener?

  De gældende regler for prøver på AAU er beskrevet i Eksamensordningen, som du finder på denne side under Regler. Her står bl.a. beskrevet regler og procedurer for skriftlige og mundtlige eksamener samt information om, hvad der er tilladt ved de forskellige eksamensformer. Eksamensordningen har sit lovmæssige grundlag i Eksamensbekendtgørelsen.

  Fællesbestemmelser for Uddannelser er et tillæg til uddannelsernes studieordninger og indeholder bestemmelser for uddannelsernes opbygning og tilrettelæggelse af uddannelsernes moduler og undervisning samt information om Førsteårsprøven.

 • +

  Rustur – hvad er det?

  På første semester skal du på rustur 2½ dage i oktober med de studerende på din uddannelse. Rus-turen er den del af undervisningsprogrammet, og formålet med det er bl.a. at forberede jer til fremtidig gruppedannelse. På turen skal I overnatte i en hytte i enten Jylland (for studerende i Aalborg) eller på Sjælland (for studerende i København).

  Endelige datoer vil kunne findes i skemaet for din uddannelse.

  Du kan læse mere om ruskursus her.

 • +

  Rygepolitik – hvor må jeg ryge?

  Rygning på AAU må kun foregå udendørs på markerede rygeområder og væk fra bygningsindgange Se i øvrigt AAU’s rygepolitik her.

 • +

  Rådgivningstilbud (studenterpræsten, studenterrådgivningen mv.)

  Hvis du har personlige problemer, har AAU forskellige rådgivningstilbud, du som studerende kan benytte dig af. Du kan finde info her.

S

 • +

  STADS – hvad er det det, og hvordan bruger jeg det?

  STADS er AAUs studieadministrative system.

  Som studerende har du adgang til STADS Selvbetjening, hvor du kan se dine eksamenstilmeldinger og resultater, samt trække diverse udskrifter, f.eks. studiejournal og indskrivningsbekræftelse (læs mere under punkterne ”studiejournal” og ”indskrivningsbekræftelse”.

  På de første to semester af bacheloruddannelserne tilmelder studiesekretæren dig automatisk til eksamen. På de øvrige semestre skal du selv gøre dette via STADS selvbetjening.

 • +

  SU – hvem ved noget om det, og hvor finder jeg dem?

  SU er et stort område, hvor reglerne ofte ændrer sig. Din studiesekretær vil derfor sjældent kunne hjælpe dig med spørgsmål om dette. I stedet for henviser vi dig til AAUs SU kontor, hvor der sidder medarbejdere, der er eksperter på området. Find mere info her.

 • +

  Semesterevalueringer

  Efter hvert semester gennemføres en semesterevaluering. Semesterevalueringen fungerer som en evaluering og kvalitetssikring af undervisningen på uddannelserne. Den er et meget vigtig led i den løbende udvikling af uddannelserne og benyttes  
  aktivt af undervisere, semesterkoordinatorer, studienævn m.fl.

  Semesterevalueringen indeholder styrings-/semestergruppemødereferater, en fælles
  spørgeskemaundersøgelse og en samlet evalueringsrapport fra semesterkoordinator.

 • +

  Semesterkoordinator - hvem er det?

  Semesterkoordinator er en underviser, som har til opgave er at lede arbejdet med at tilrettelægge, koordinere og evaluere de faglige aktiviteter, så de stemmer overens med studieordningen. Hvis du har nogle spørgsmål, forslag, problemer, ønsker eller klager i forbindelse med dit igangværende semester, er semesterkoordinatorerne et godt sted at starte.

  Du finder din semesterkoordinators kontaktoplysninger i semesterrummet i Moodle.

 • +

  Semesterstart – hvor og hvornår finder den sted?

  1. semester starter altid 1. september. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. september. Ulige semestre (3.,5.,7. og 9.) starter altid dagen efter 1. semester af hensyn til tutorordningen.

  2. semester starter altid 1. februar. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. februar. Lige semestre (4.,6.,8. og 10.) starter samme dag som 2. semester. 

  Dato, tidspunkt og sted for semesterstart vil du kunne se i dit skema i Moodle. 

 • +

  Skema – hvornår har jeg undervisning, og hvornår arbejdes der på projekt?

  Studiet består dels af projektarbejde i grupper, dels af kurser. Undervisningsskemaet er tilgængeligt på semesterrummet i Moodle ca. 2 uger før studiestart/semesterstart. 

  Den forventede arbejdstid svarer til mandag-fredag kl. 8.15-16.15 foruden forberedelse hjemme. Når der ikke er undervisning i dette tidsrum, forventes det som udgangspunkt, at du arbejder på semesterprojektet.

  Skemaet kan løbende blive ændret, og derfor bør du tjekke det hver dag. Du finder et link til skemaet i semesterrummet i Moodle.

 • +

  Software og licenser – hvor finder jeg det?

  AAU tilbyder en række software, som studerende kan benytte gratis, eller få rabat på. Du kan læse mere om tilgængeligt software her.

 • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Hvis du har en funktionsnedsættelse eller andre særlige behov i forhold til din uddannelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte. Dette kan f.eks. være i form af hjælpelærer/mentor eller en speciel stol/bord.

  Regler og ansøgning kan du læse om her. Ansøgningen foregår med hjælp fra studievejledningen.

  Hvis du har dokumentation for fx ordblindhed, kan du også søge om dispensation til forlænget tid ved eksaminer.

  Ansøgning til dette foregår via studienævnet for din uddannelse. Hvis du er i tvivl, kan du spørge din studiesekretær (se under punktet ”Studiesekretærerne”).

 • +

  Statusseminar – hvad er det, og hvornår foregår det?

  På hvert semester afholdes et eller to seminarer, hvor hver projektgruppe giver status på projektarbejdet og får feedback fra andre grupper (opponentgrupper) og/eller vejledere.

  Datoen for statusseminaret kommer til at fremgå af dit skema. Planen for statusseminaret bliver offentliggjort på semesterrummet i Moodle.

 • +

  Studentersamfundet

  Studentersamfundet er en demokratisk funderet interesseorganisation for studerende på AAU. Det betyder, at du som studerende uanset dine politiske eller personlige overbevisninger har mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad studerende mener. Det kan du gøre ved at møde op til Studenterforum – de studerendes råd, den første mandag i hver måned.

  Læs mere her.

 • +

  Studiejournal – hvad er det, og hvordan får jeg fat i den?

  En studiejournal beskriver hele dit hidtidige uddannelsesforløb på AAU og indeholder bedømmelserne af dine kurser og projekter. Du kan selv udskrive den fra STADS selvbetjening. Læs mere om det her.

  Har du brug for at få den underskrevet, kan du tage den med til din studiesekretær. Husk at medbringe dit studiekort.

 • +

  Studiekort/AAU card – hvordan får jeg det, og hvad bruger jeg det til?

  Dit studiekort er personligt og skal altid bæres synligt, da det er bevis på, at du er studerende på AAU og dermed har ret til at opholde dig på området. Det fungerer som adgangskort til bygninger og rum og som ID ved eksamener.

  Læs mere om studiekort (inkl. aktivering af kortet) på AAU her.

  Se hvad du skal gøre, hvis du har mistet dit studiekort.

  Hvis du tidligere har studeret på AAU, virker dit gamle studiekort ikke mere, og du skal derfor bestille et nyt. Du beholder dog dit studienummer.

 • +

  Studienævn – hvornår skal jeg kontakte dem?

  Hvert studie har tilknyttet et studienævn. Det er dem, du skal kontakte, hvis du skal søge om fx merit, dispensation til ekstra prøveforsøg, ekstra tid til eksamen, individuel studieplan eller førsteårsprøven, mv.

  Institut for Planlægning har to studienævn; Studienævn for Planlægning og Landinspektørvidenskab samt Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design.

  Du kan finde en oversigt over alle øvrige studienævn på AAU her – er du i tvivl om, hvilket studienævn du skal kontakte, kan du altid spørge din studiesekretær.

 • +

  Studiesekretærerne – hvem er de, og hvor finder jeg dem?

  Der er tilknyttet en studiesekretær til hvert semester. Studiesekretærens opgaver er bl.a., i samarbejde med undervisere, vejledere og andre sekretærer, at planlægge skema og eksamener, samt at vejlede og henvise dig videre til de rette afdelinger på AAU.

  Studiesekretærerne administrerer flere semestre og uddannelser, så husk derfor altid at skrive hvilket studie, du går på, når du kontakter os. Så er det meget nemmere og hurtigere at hjælpe dig.

  Du finder din studiesekretær ved at vælge din uddannelse i menupunktet kontakt.

  Vores kontortider er:
  mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
  fredag kl. 8.00-15.00

  Er din egen sekretær ikke at træffe i det tidsrum, står en af de andre i studieteamet klar til at hjælpe.

 • +

  Studieskift – kan jeg skifte?

   Hvis du i løbet af 1. eller 2. semester finder ud af, at det er en anden uddannelse, du ønsker at følge, skal du søge om optagelse forfra på den nye uddannelse på lige fod med alle andre. Du skal opfylde  uddannelsens adgangskrav og har ikke førsteret til en plads, selv om du er indskrevet i forvejen på AAU. Du kan se oversigt over ledige studiepladser her.

  Der vil dog normalt være muligheder for at søge merit for de kurser, du har bestået på din tidligere uddannelsesretning, som går igen på den nye uddannelse.

  Du kan læse mere her.

 • +

  Studiestart – hvor finder jeg information?

  Studiestartsdagen ligger altid på den første hverdag i september.

  Du kan læse mere om studiestartsdagen i hhv. Aalborg og København på studiestart.aau.dk

 • +

  Studiestartsprøve – hvornår bliver den afholdt, og skal man deltage?

  Der er indført studiestartsprøve på mange uddannelser på AAU for studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne. Prøven afholdes i løbet af de første uger i september og deltager man ikke, vil man bliver udskrevet fra studiet.

  Følgende uddannelser på PLAN har studiestartsprøver:

  • Landinspektørvidenskab (København)
  • Teknoantropologi (Aalborg)
  • Teknoantropologi (København)

  Du kan læse mere om studiestartsprøven og formålet med den her.

 • +

  Studievejleder – hvor finder jeg dem og hvad kan de hjælpe med?

  Der er tilknyttet en decentral studievejleder tilpå alle AAU’s uddannelser, der kan vejlede dig omkring det faglige indhold på uddannelsen, herunder studiemiljø, dispensationer, valgfag, studieplan/handleplan, praktik/udlandsophold, jobmuligheder mv.

  Du finder dit studies vejleder her.

  Har du spørgsmål om valg af uddannelse, optagelse og adgangskrav, orlov eller studieophør, er det den centrale studievejledning, du skal have fat i. Dem finder du her.

T

 • +

  Teams

  Læs mere under punktet ”Online møder eller eksaminer – hvordan gør jeg?”.

 • +

  Tomplads (tompladsordning, tompladsstuderende) – hvad er det?

  Tompladsordningen giver dig mulighed for at deltage i dele af kurser på de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

  Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen. Du studerer på lige fod med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen.

  Du kan ikke få SU som tompladsstuderende, og du skal betale en deltagerbetaling pr. fag.

  Du finder mere information her.

 • +

  Tutor – hvem er de, og hvad kan de hjælpe mig med?

  Tutorer er ældre studerende, der hjælper dig og dine medstuderende med studierelevante emner og sociale aktiviteter gennem de første måneder på studiet. Du møder dem allerede den første dag på studiet, hvor de er med til at tage imod dig til studiestart. 

U

 • +

  Uddannelsens opbygning

  UDDANNELSENS OPBYGNING

  Studiet består dels af projektarbejde i grupper, dels af kurser, hvor tiden fordeles med ca. en halvdel til hver.

  PROJEKTARBEJDET

  Projektarbejdet består i, at I i projektgruppen udarbejder et projekt af mindre eller
  større omfang, der inden for visse begrænsninger udformes og løses af jer selv. Dette gruppearbejde betegnes som problemorienteret og problembaseret gruppearbejde - POPBL, men hvad betyder det egentligt? 

  GRUPPEARBEJDET

  De fleste af jer har nok prøvet at arbejde i grupper, men som oftest i kortere perioder og i grupper dannet til lejligheden.

  På Aalborg Universitet dannes der projektgrupper bestående af ca. 7 studerende for et helt semester (½ år) ad gangen. Som oftest foretager de studerende selv gruppedannelsen, men på første semester bachelor arbejdes dog i administrativt dannede grupper i den første måned - den såkaldte P0-periode.

  PROJEKTORGANISERET

  Projektarbejdet forløber som et større arbejde gennemført over et helt semester (dog starter første semester bachelor med et øvelsesprojekt - P0-projektet, som varer den første måned for de fleste af uddannelserne).

  Arbejdet foregår i grupperne og dokumenteres i en projektrapport, som afleveres og evalueres (eksamineres) ved en prøve ved semesterets afslutning. I forbindelse med projektarbejdet får I vejledning. Udover den løbende vejledning afholdes i hvert semester et statusseminar, hvor gruppernes arbejde diskuteres.

  PROBLEMORIENTERET

  Alle kender begreberne opgave og opgavebesvarelse, fysikøvelse og fysikrapport. Fælles for disse er, at der som oftest vil kunne skelnes mellem en rigtig og en forkert løsning, et facit, fordi opgaven har et snævert løsningsfelt. I projektarbejdet ved Aalborg Universitet er "opgaven" åbent formuleret, bearbejdningen er søgende og den valgte problemstilling styrer gruppens indsamling af viden. Løsningsfeltet er åbent.

  Hver gruppe tager udgangspunkt i en afgrænset del af virkeligheden. Denne del bearbejdes (analyseres), så indeholdte problemstillinger afdækkes. Der foretages en afgrænsning og formulering af problemet og til slut behandles/løses problemet.

  Det er klart, at alle projekter, som følge af ovenstående må blive forskellige. Begrebet ”facit” må opgives og erstattes af en vurdering af det enkelte projekts indhold og kvalitet. Det betyder, at der ikke kun findes én rigtig løsning, men flere forskellige, der alle har deres fordele og ulemper. Disse må herefter vurderes i forhold til de opstillede løsningskriterier og der drages en konklusion af vurderingen.

  KURSERNE

  Kurserne er en kombination af forelæsninger, opgaveregning og selvstudium. Opgaveregningen sker i grupperne med støtte fra kursusholder og/eller hjælpelærere undervejs. Kurser bedømmes særskilt. Det vil sige, at der afholdes en afsluttende eksamen. 

  SEMESTRE

  Hvert semester varer ca. ½ år. En bachelorudddannelse består af 6 semestre og varer altså 3 år. En kandidatuddannelse er en overbygning til bacheloruddannelsen og består af 4 semestre, dvs. 2 år.

   

 • +

  Udeblivelse fra undervisning eller eksamen – kan jeg selv bestemme, eller er der mødepligt?

  Der er som udgangspunkt ikke mødepligt til undervisningen i kurserne på AAU, med mindre det er beskrevet i studieordningen. Dvs. at der fx kan være kurser, hvor eksamensformen hedder ”Aktiv deltagelse”, hvor man skal have været til stede 80 %, eller have afleveret et bestemt antal opgaver i løbet af semestret for at måtte gå til eksamen.

  Hvis du udebliver fra en eksamen, skal du have en gyldig grund, fx sygdom (se punktet ”Sygdom”), for ikke at bruge et eksamensforsøg og risikere at blive udmeldt.

 • +

  Udmeldelse – hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker at stoppe på mit studie?

  Hvis du ønsker at stoppe dit studie, skal du selv udmelde dig via STADS selvbetjening. Du er altid velkommen til at kigge forbi din studiesekretær, hvis du er i tvivl om noget i den forbindelse. Ellers kan det også være en god id at tage en snak med din studievejleder og/eller din semesterkoordinator, inden du melder dig ud.

  Send gerne kvitteringen, du modtager fra STADS, til din studiesekretær.

  AAU kan også udmelde dig, hvis du ikke opfylder de gældende krav for studieaktivitet.

  Du kan læse mere om udmeldelse her.

V

W

 • +

  WiFi på AAU

  AAU giver dig mulighed for trådløs netopkobling. Dette betyder, at der vil være adgang til internettet via bærbare computere i vores lokaler og opholdsarealer. Du kan finde one-day passwords her.

  Har du brug for hjælp til IT, kan du se under punktet ”IT-support”

  Se også Anbefaling til valg af computer.