Spring til indhold
ForsideForskning

Forskningsgruppe

GEOINFORMATIK OG JORDOBSERVATION

Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

Forskningsgruppe

GEOINFORMATIK OG JORDOBSERVATION

Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

Forskningsgruppen Geoinformatik & Jordobservation arbejder med udviklingen og anvendelsen af metoder fra Geografisk Informationsvidenskab (GIS) og Remote sensing, Geografisk Datainfrastruktur, Rumlige Beslutningsstøttesystemer, Citizen science og Kunstig Intelligens i tværfaglige miljøer til at undersøge de spatio-temporale fænomener og processer, der driver forandringer i terrestriske og marine miljøer.

Gruppen fokuserer på forskning vedrørende udviklingen af analytiske værktøjer samt metodologiske tilgange, der kan adressere miljømæssige- og samfundsmæssige udfordringer såvel som bæredygtig udvikling. Dette indebærer udviklingen af geoanalytiske tilgange til forskningen indenfor bymiljøer, demografi- og migrationsanalyser, studier i folkesundhed, analyser af marine miljøer, konsekvensanalyser af klimaændringer (tilpasnings- og afbødningsløsninger), modellering af sårbarhed i forhold til naturbrande, modellering af oversvømmelser, kystzoneforvaltning, vedvarende energi samt undersøgelser af ændringer i arealanvendelse/dækning ved hjælp af remote sensing.

Denne forskningsgrupper bidrager til drøfte FNs Verdensmål ved at bidrage med open-source værktøjer, data og tilgange til overvågning af de tilknyttede verdensmålsindikatorer.   

VIDEO - MØD FORSKNINGSGRUPPEN

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

VIDEO - MØD FORSKNINGSGRUPPEN

Faktaark

Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

SE MERE

Vi underviser på følgende

Uddannelser

Bachelor

  Kandidat

   Vi har følgende medlemmer

   Forskningsgruppe

   SØG HERUNDER EFTER FORSKERE, PUBLIKATIONER OG PROJEKTER