Institut for Planlægning

Arealforvaltning

LAND

Forskningsgruppen Land har fokus på udviklingsprocessen af by og land, særligt de juridiske aspekter af planlægning, ejendomsdannelse, areal- og ressourceforvaltning, men også disses konsekvenser for ejendomsøkonomi og ejendomsrettigheder.

Gruppens hovedforskningsområder er:

  • planlægning, jura og ejendomsrettigheder
  • ejendomsudvikling, -design og –registrering
  • ejendomsdata

 

Gruppens forskning har stået på siden Aalborg Universitets tilblivelse, og har været en grundsten ift. Landinspektøruddannelsen længe før dette.

Nyeste publikationer

Fakta

Mød forskningsgruppen