Institut for Planlægning

Forskningsgruppen Energiplanlægning

Bæredygtig Energiplanlægning

Forskningsgruppen for Energiplanlægning arbejder med design og implementering af fremtidens vedvarende energisystemer i et tværfagligt perspektiv.

Forskningsområdet er energiplanlægning med fokus på tekniske, geografiske, økonomiske og institutionelle aspekter, f.eks. energisystemanalyse, feasibility-studier og offentlig regulering set i lyset af teknologisk udvikling. Gruppen anvender blandt andet Smarte Energisystemer som det videnskabelige grundlag for et paradigmeskift fra tænkning i sektorer til en sammenhængende og integreret opfattelse af, hvordan de bedst opnåelige og mest omkostningseffektive strategier til implementering af fremtidens energisystemer kan formuleres og identificeres.

Gruppen har udviklet energisystemanalysemodellen EnergyPLAN, som udbydes gratis og anvendes af forskere fra hele verden. Modellen er blevet anvendt i mere end 100 videnskabelige artikler.

Smart energy systems

 

Energiplanlægning i praksis

I praksis omfatter forskningsgruppens arbejde:

Udvikling af computermodeller og værktøjer til design af fremtidens vedvarende energisystemer
Involvering i udarbejdelsen og implementeringen af dansk og europæisk energipolitik
Formulering af strategier til energibesparelser og integration af vedvarende energi
Analyse af modeller til planlægning, organisering og ejerskab af integrerede vedvarende energikilder
Udarbejdelse af nye begreber inden for teori og metode, fx ”Concrete Institutional Economics”, ”Choice Awareness” og ”Smart Energy Systems”

Uddannelse

Forskningsgruppen har det primære ansvar for Kandidatuddannelsen i Energiplanlægning (Sustainable Energy Planning and Management). Desuden er forskningsgruppen involveret i Ph.d.-uddannelse under Den Teknisk-Naturvidenskabelige Ph.d.-skole på Aalborg Universitet.