Institut for Planlægning

Bæredygtighed, Innovation og Politik

Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik

Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik


Forskningsgruppen “Bæredygtighed, Innovation og Politik” har som hovedvision at bidrage til udviklingen af bæredygtighed gennem innovativ og anvendt forskning. Vores forskningsemner er brede og dækker et bredt spektrum af emner inden for bæredygtighed:

  • Vi har mere end 20 års erfaring inden for renere teknologi og fokuserer på bæredygtig udvikling inden for forskellige forretningsområder som for eksempel bæredygtigt byggeri og ressourcebesparende produkter/processer.
  • Vi forsker ligeledes i renere teknologi ud fra lokale og regionale perspektiver.

Vi arbejder tæt sammen med andre af instituttets forskningsgrupper som for eksempel Energiplanlægning og Det Danske Center for Miljøvurdering (DECEA), som fokuserer på klimafællesskaber i den cirkulære økonomi.

Bekæmpelse af miljøforurening, systemudvikling og bæredygtigt forbrug og produktion er hovedemner inden for denne forskning.

Et nyere fokusområde inden for vores forskning er samarbejde med partnere fra udviklingslande. Forskningen falder ind under Access2Innovation’s fagområder, som fokuserer på brugermotiveret innovation, teknologivurdering/udvikling og etablering af forretningsmodeller.

Wastemanprojektet

Wastemanprojektet involverer 6 partnere fra 3 medlemslande: DK, PL, LT og 4 associerede partnere. Partnerne repræsenterer sektorerne: Videnskabelige og forskningsinstitutioner (Institut for Fluid Flow Machinery Polish Academy of Science, Aalborg University), affaldshåndteringsvirksomheder (Bofa og Ekodolina), kommuner og kommuner (Administration of Taurage District Municipality, Nowa Karczma Commune). Projektets overordnede idé er at lette overgangen til affaldshåndteringssektoren fra lineær til cirkulær økonomi ved implementering af Integrated Sustainable Waste Management System (ISWMS). Det vil mindske forureningen fra affaldshåndteringssektoren og samtidig sikre en effektiv genanvendelse af kommunale affaldsressourcer.

Wasteman

Learning Circular Procurement

Learning Circular Procurement

Video