Spring til indhold
Forside

Nyhed

Mål om 100 procent vedvarende energi i verden inden 2050 er realistisk

Lagt online: 10.08.2022

Forskere fra Aalborg Universitet er gået sammen med internationale eksperter inden for energiplanlægning i et fælles opråb. Videnskabelige undersøgelser beviser, at en fuldstændig omlægning til vedvarende energisystemer faktisk er realistisk på globalt, regionalt og nationalt plan inden 2050. Teknologien er klar.

Nyhed

Mål om 100 procent vedvarende energi i verden inden 2050 er realistisk

Lagt online: 10.08.2022

Forskere fra Aalborg Universitet er gået sammen med internationale eksperter inden for energiplanlægning i et fælles opråb. Videnskabelige undersøgelser beviser, at en fuldstændig omlægning til vedvarende energisystemer faktisk er realistisk på globalt, regionalt og nationalt plan inden 2050. Teknologien er klar.

Klimakrisen har gjort det nødvendigt at omlægge verdens energiproduktion til en mere bæredygtig udgave. Blandt forskere og meningsdannere har der i de senere år været uenighed om, hvorvidt det inden 2050 er muligt at nå i mål med en total omlægning til bæredygtig energi på verdensplan.

Forskere i energiplanlægning på Aalborg Universitet (AAU) og fra LUT University udfordrer sammen med andre ledende forskere fra 13 internationale universiteter kritikernes påstande i en ny artikel, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift IEEE Access.

- Når klimakrisen får verden til at brænde på, giver forskerne håb om en bedre fremtid. De videnskabelige undersøgelser viser, at der allerede findes løsninger, så vi kan opfylde verdens behov for vedvarende energi. Vi kan faktisk nå målet fuldt ud alene baseret på vedvarende energi. For få år siden blev sådanne påstande fra forskere latterliggjorte, men den artikel, vi i fællesskab netop har publiceret, beviser, at denne forskning nu er videnskabelig mainstream, fortæller professor Poul Alberg Østergaard fra Institut for Planlægning på AAU.

Omfattende forskning bag artiklens budskaber
Mere end 20 forfattere fra 15 organisationer og ni lande har været med til at bidrage til det fælles forskningsprojekt. Deres synspunkter er samlet i den nye artikel, som dermed afspejler udviklingen af ​​forskningsfeltet inden for energiplanlægning. Den nuværende status, fortidens kritik og synet på det fremtidige forskningsbehov inden for energiplanlægning bliver også belyst i artiklen.

Ifølge Poul Alberg Østergaards samarbejdspartner på LUT University i Finland, professor Christian Breyer, cementerer artiklen forskernes påstande om, at løsningerne på verdens behov for vedvarende energisystemer allerede findes.

- Mængden af ​​publicerede undersøgelser vokser med 30 procent og mere hvert år. Et stigende antal forskere konkluderer dermed, at det kan lade sig gøre at omlægge til - og levere vedvarende energi. Forskningen viser også, at det på længere sigt faktisk vil blive billigere og øge produktionen samtidig med, at det opfylder kravet om en bæredygtig løsning, forklarer professor Christian Breyer fra LUT University.

Teknologien er klar
Forskerne pointerer, at de nye energisystemer i vid udstrækning vil være baseret på sol- og vindenergi, energilagring og sektorkobling. Foruden både direkte og indirekte elektrificering af næsten al energiefterspørgsel og bortskaffelse af kuldioxid. Teknologierne er der således allerede. Det er eksempelvis videnskabeligt bevist, at det er muligt at udnytte synergier på tværs af energieffektivitet, elektrificering, fjernvarme og elektrobrændsler.

Nu er det op til beslutningstagerne at stoppe alle nye investeringer i fossile brændstoffer og fokusere på at skabe vedvarende, energibaserede, smarte energisystemer.

Professor Poul Alberg Østergaard

- Virksomheder, NGO’er og regeringer skal arbejde sammen og dyrke det offentlige engagement, der er nødvendigt for at implementere det bæredygtige energisystem, udtaler professor Poul Alberg Østergaard fra AAU.

Poul Alberg Østergaard forklarer også, at det er vigtigt at udvikle lokalt ejerskab, styring og markedsmodeller, så de passer til de forskellige kontekster og kulturelle traditioner rundt om i verden.

Ny forskning afviser tidligere kritik
Den nyeste forskning inden for energiplanlægning viser ifølge Henrik Lund, at de tidligere kritikpunkter - eksempelvis for høje omkostninger, manglende udbytte af investeringer i vedvarende energi, systemernes driftssikkerhed og produktivitet foruden den negative påvirkning på lokalsamfund - ikke længere er problemer uden løsningsmuligheder:

- De videnskabelige undersøgelser forholder sig til alle kritikpunkter. Resultatet er, at ingen af de aspekter bør være en forhindring imod en total omlægning til vedvarende energi, fortæller professor Poul Alberg Østergaard fra AAU.