Institut for Planlægning

Sekretariatet på Institut for Planlægning

Sekretariatet i Institut for Planlægning er inddelt i en række hovedområder. Nedenfor kan du finde kontaktpersonen for hvert hovedområde.

Sekretariatsleder

administrativ support

Økonomi

Projekt

Kommunikation og presse

Studienævn

HR