Spring til indhold
ForsideSamarbejde og Alumni

ADEN FRA TEKNOANTROPOLOGI

TEKNOLOGISK FORMIDLER MED MENNESKELIG INDSIGT

ADEN FRA TEKNOANTROPOLOGI

TEKNOLOGISK FORMIDLER MED MENNESKELIG INDSIGT

TEKNOANTROPOLOG HOS BENT HANSEN

Aden Rovcanin arbejder som COO hos møbelvirksomheden Bent Hansen i Aalborg, hvor han er ansvarlig for virksomhedens daglige drift. Med kompetencer fra uddannelsen i Teknoantropologi kan Aden Rovcanin hurtigt sætte sig ind i en bred vifte af forskellige IT-systemer og agere formidler mellem softwareingeniører, sælgere og købere.

VIRKSOMHEDSOPHOLD

Aden Rovcanins første møde med møbelvirksomheden var i sit virksomhedsophold, hvor han begyndte med at kortlægge virksomhedens nye IT-system. Bent Hansen er en virksomhed i vækst, som de sidste ti år er gået fra at være primær produktionsvirksomhed til handelsvirksomhed, og det betød også flere indgribende ændringer i deres økonomisystem. Til det havde de brug for en medarbejder, som kunne kigge på, hvad de enkelte medarbejdere i virksomheden havde af behov til det nye system og som kunne tale på virksomhedens vegne, både med ingeniører, sælgere og internt i virksomheden med de ansatte, for at implementere systemet.

BINDELED MELLEM BRUGERGRUPPER

Rollen som bindeled mellem forskellige brugergrupper og den teknologi, som skal implementeres, er Aden Rovcanin utrolig glad for, og han understreger, at det netop er styrken i teknoantropologi, da uddannelsen kombinerer det teknologiske og det menneskelige, uden at vægte det ene højere end det andet.
-Som teknoantropolog er jeg ikke en super-ekspert til de her programmer, men jeg har grundlæggende forståelse for, hvordan teknologier fungerer, som gør, at jeg hurtigt kan dykke ned og afgøre, om de passer til virksomheden og medarbejdernes behov. Og her er antropologi-delen især vigtigt, for det handler også om at se hvordan vi agerer i samspil med de nye teknologier. Det er alfa omega i rigtig mange forskellige virksomheder.

- Som teknoantropolog er jeg ikke en super-ekspert til de her programmer, men jeg har grundlæggende forståelse for, hvordan teknologier fungerer, som gør, at jeg hurtigt kan dykke ned og afgøre, om de passer til virksomheden og medarbejdernes behov.

Hans tværfaglige kompetencer er også meget værdsatte på arbejdspladsen. Henrik Hvid Hansen, direktør for Bent Hansen, fortæller at: -Med en baggrund som teknoantropolog besidder Aden en unik faglighed, der gør ham til et stærkt bindeled mellem tekniske eksperter, interne medarbejdere og Bent Hansens forskellige kundegrupper. Aden evner at forene det menneskelige med det tekniske. Det ser jeg som en utrolig vigtig opgave i en tid, hvor excel-ark nemt kan tage styringen.

MELLEM VIRKSOMHED OG SKOLEBÆNK

Efter fem år i Bent Hansen fremhæver Aden Rovcanin stadig sin første opgave med implementeringen af de nye IT-systemer som den, han er mest stolt af. På den opgave havde han oplevelsen af en meget stejl læringskurve, hvor der både var plads til succes og fejl, og hvor han måtte prøve sig frem. Derfor er hans største opfordring til studerende også, at de skal komme ud i virksomhederne og prøve deres kompetencer af i praksis. Han understreger, at det er noget helt andet at skulle arbejde med teknoantropologi i en virksomhed, hvor hverdagen indeholder etablerede arbejdsgange og en kommandovej, end at studere det på skolebænken. -Kom ud og prøv forskellige roller, sørg for at være kritiske, og vær ikke bange for at se dum ud. Man er nødt til at stille de dumme spørgsmål, det er den eneste måde vi – som mennesker, ansatte og virksomheder – kan blive bedre på. Det er det virksomhederne gerne vil have, og det er det, I får mest ud af.