Spring til indhold
ForsideSamarbejde og Alumni

KRISTINA FRA SUSTAINABLE ENERGY PLANNING

ENERGIINGENIØR HOS PLANENERGI

KRISTINA FRA SUSTAINABLE ENERGY PLANNING

ENERGIINGENIØR HOS PLANENERGI

Kristina Espersen har læst By-, Energi- og Miljøplanlægning. I dag arbejder hun hos PlanEnergi.

For Kristina handler energisystemer om at tænke stort og se sammenhænge på tværs af løsninger og teknik. Som projektleder hos virksomheden PlanEnergi er hun med til at bringe dansk viden og energi know-how ud i verden.

ENERGIPLANLÆGGER HOS PLANENERGI

Undervejs i uddannelsen som energiplanlægger på Aalborg Universitet havde Kristina Espersen et praktikophold på den danske ambassade i London. Den viden, hun samlede op der, kommer nu virksomheden PlanEnergi til gode. Her arbejder hun som projektleder og er med til at sælge dansk viden om fjernvarmesystemer til frysende briter. I dag udgør fjernvarme kun to procent af den samlede opvarmning i England, men det er politisk bestemt at den andel skal øges til mindst 16 procent i 2030. Derfor ser englænderne især mod Danmark, som er eksperter i fjernvarme. - Jeg kender den britiske energisektor ganske godt fra min praktiktid i London. Her arbejdede jeg med at påvirke den britiske regering til at implementere fjernvarme, fortæller Kristina Espersen. - PlanEnergi havde haft et samarbejde med et britisk firma før i tiden, og da jeg blev ansat, udviklede det sig videre derfra. Nu ser vi det britiske marked som en mulighed for virksomheden, siger hun.

- Det er spændende at arbejde med fjernvarme i Danmark, men det, der driver mig, er at kunne udbrede dem i Storbritannien og andre steder i verden også.

DE STORE SAMMENHÆNGE

For Kristina Espersen handler bæredygtig energiløsning ikke om at se på enkelte, tekniske løsninger, men om at tage turen op i helikopterperspektiv, uanset om det er i Danmark eller i Storbritannien. - Man er nødt til at se på sammenhænge. Man kan ikke sætte en vindmølle op, uden også at have øje for miljø, byplanlægning, og den politiske vinkel. Som energiplanlægger ser jeg på hele systemet og på, hvordan systemerne spiller sammen, forklarer hun. - Det er helt sikkert de internationale perspektiver, der drager mig. Det er spændende at arbejde med fjernvarme i Danmark, men det, der driver mig, er at kunne udbrede dem i Storbritannien og andre steder i verden også. Hos arbejdsgiveren PlanEnergi er der stor tilfredshed med den unge energiplanlægger med det globale udsyn. - Vi har stor gavn af Kristinas viden om de britiske forhold, og samtidig har hun hurtigt fået opbygget kompetencer indenfor strategiske klimaplaner. Den brede profil som energiplanlægger gør, at
Kristina har mange kompetencer, der kan udnyttes i en virksomhed som vores. Samtidig giver det hende gode muligheder for at udbygge sin viden – til gavn for PlanEnergi og for udbredelsen af bæredygtige løsninger nationalt og internationalt, siger afdelingsleder hos PlanEnergi Aarhus, Linne Laurberg Jensen.

- Bæredygtige energiløsninger handler ikke om at se på enkelte, tekniske løsninger, men om at tage turen op i helikopterperspektiv, uanset om det er i Danmark eller i Storbritannien.

KLAR TIL FORANDRING

At tingene ændrer sig hurtigt, skræmmer ikke Kristina Espersen. En af de ting, hun fremhæver fra studietiden, er evnen til, hele tiden at kunne tilegne sig ny viden, som kan bygges ovenpå den gamle. - Jeg er meget glad for, at jeg har lært at lære nyt og hele tiden tilegne mig viden. Den teknologiske udvikling foregår hurtigere, end man kan nå at skrive i bøgerne. Matematikken, systemerne og programmerne ændrer sig måske ikke, men det gør alt det, vi bruger dem til, så det er virkelig vigtigt at have evnen til at kunne følge med, siger hun.