Spring til indhold
ForsideSamarbejde og Alumni

MORTEN FRA URBAN PLANNING AND MANAGEMENT

SKABER RAMMERNE FOR GODE BYER

MORTEN FRA URBAN PLANNING AND MANAGEMENT

SKABER RAMMERNE FOR GODE BYER

INGENIØR I BYPLANLÆGNING HOS HELE LANDET - SOCIALE ARKITEKTER

Morten Kirkeby Petersen har læst Byplanlægning og arbejder som byplanlægger i Hele Landet – Sociale Arkitekter. Han skaber sammenhæng mellem drømme og virkelighed, når strategi og store tanker skal føres ud i virkeligheden.

Når halvsøvnige landsbyer skal have nyt liv, belastede boligområder gøres attraktive eller triste bykerner gøres grønne og levende, er der som regel mange ideer, særinteresser og magthavere, der alle gerne vil sætte deres eget aftryk på de store projekter. For at sikre at processen foregår demokratisk og bæredygtigt, er det ofte en god ide at have en strategisk byplanlægger tilknyttet. Sådan én er Morten Kirkeby Petersen. Som rådgiver og byplanlægger i firmaet Hele Landet − Sociale Arkitekter bruger han en stor del af sit arbejdsliv på at indsamle viden om lokale ønsker og behov, fortolke dem i forhold til planloven og sociale aspekter af forandringer af byrum, helhedsvirkninger og politiske målsætninger. På den måde er han med til at sikre, at byudviklingsprojekter kommer godt fra start og kan lade sig gøre at gennemføre – allerede inden de første streger bliver sat på arkitektens tegnebræt. - Man kan sige, at det, jeg gør, er alt det, der skal sikre et godt og gennemtænkt fundament, inden arkitekterne går i gang med at være kreative, siger han.

 

- Hele den proces, der ligger mellem, at der bliver bevilget en pulje penge til at gøre noget godt i et byrum, og til at arkitekterne går i gang med at tegne, er enormt vigtig for et godt resultat.

EJERSKAB OG DEMOKRATI

Med en kandidatgrad i byplanlægning fra Aalborg Universitet er han uddannet til at se på helhederne i moderne byplanlægningsprojekter og at omdanne komplekse analyser til mere jordnære begreber. Som regel skal byfornyelsesprojekter indfri en overordnet strategi, men for at omsætte luftige tanker om fx bedre nærmiljø i en landsby eller mere liv i en bykerne, bruger Morten Kirkeby Petersen tid på at tale med de mennesker, der skal leve i byen. - Det er vigtigt at folk, der bor i byen, får medindflydelse og ejerskab på det, der skal ske. At de bliver hørt. Og at deres ønsker kommer med. Ikke nødvendigvis en til en, men på en måde, så det giver mening i forhold til den overordnede strategi og i en form, der kan lade sig gøre, siger han. Morten Kirkeby Petersen arbejder målrettet med borgerinddragelse og med at få de forskellige aktører til at mødes og udveksle ideer. Samtidig bruger han sin indgående viden om beslutningsprocesser, sociologi og lovgivning til at udarbejde en strategi, der klart beskriver, hvilke mål, projektet skal opnå og hvordan man kommer derhen. - Hele den proces, der ligger mellem, at der bliver bevilget en pulje penge til at gøre noget godt i et byrum, og til at arkitekterne går i gang med at tegne, er enormt vigtig for et godt resultat, siger han.

EN GOD OG FORSTÅELIG STRATEGI

Som byplanlægger er Morten Kirkeby Petersen bevidst om sin rolle som strateg med det store overblik, men også om ansvaret for, at det projekt, han tilrettelægger for kommende arkitekter og entreprenører kan føres ud i livet. - Jeg interesserer mig mest for hvordan vi løser de store, samfundsmæssige problemstillinger. Jeg synes det er vigtigt at få lavet de analyser, der kan lede frem til den rigtige løsning. Hvis dem, der skal omsætte strategien til konkrete projekter, ikke forstår den, har jeg ikke gjort mit arbejde godt nok, siger han. Det behøver han dog ikke umiddelbart være nervøs for, siger stifteren af Hele Landet Sociale Arkitekter, Sille Askefrø. - Morten formår at finde sammenhænge mellem samfundstendenser og byers udviklingspotentiale. Han har et indgående kendskab til plansystemet og de processer, der gør sig gældende, når vi udvikler byer strategisk. Han er analytisk stærk, og evner at omsætte komplekse sociologiske analyser til visioner og løsninger der motiverer til handling, siger hun.