Spring til indhold
ForsideSamarbejde og Alumni

SUSANNE FRA SUSTAINABLE DESIGN

HELHEDSBLIK PÅ GRØN OMSTILLING

SUSANNE FRA SUSTAINABLE DESIGN

HELHEDSBLIK PÅ GRØN OMSTILLING

INGENIØR I BÆREDYGTIGT DESIGN I KØBENHAVNS KOMMUNE

Susanne Noer Brandt har læst Bæredygtigt Design og som ansat i klimaafdelingen i Københavns Kommune arbejder hun med at indfri ambitionerne om et CO2-neutralt København i 2025. Hvis målet skal nås, skal der tænkes bredt på tværs af sektorer og infrastruktur. Nøgleordene er samarbejde og nytænkning

ENERGISPRING

København skal være klimaneutral i 2025. Derfor arbejder kommunen målrettet med at reducere sit energiforbrug, skrue op for bæredygtig energiproduktion og omlægge mobiliteten til at blive mere grøn. Susanne Noer Brandt arbejder i kommunens projekt Energispring. Her samarbejder 44 partnere inden for bygge- og ejendomsbranchen om at gennemføre energibesparelser i byens ejendomme. - Vi hjælper bygningsejere, bygningsadministratorer, interesseorganisationer og en lang række andre aktører med at få viden og redskaber til at reducere energiforbruget. Vi arrangerer tema–møder om relevante emner og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan spare på energien, fortæller hun.

 

- Vi hjælper bygningsejere, bygningsadministratorer, interesseorganisationer og en lang række andre aktører med at få viden og redskaber til at reducere energiforbruget.

SPAREØVELSE I VARMEKÆLDEREN

Et af de redskaber, kommunen benytter sig af for at inspirere samarbejdspartnere og underleverandører til at sætte skub i den grønne omstilling, er et såkaldt benchmarking-system. Her bliver de enkelte bygningers energiforbrug løbende registreret, så bygningsejere og administratorer i Energispring-projektet kan sammenligne sig med hinanden og leve op til milepælene om gradvis nedskæring af energiforbruget. - Der er rigtig meget at hente ved at se på selve driften af bygningerne, fortæller Susanne Noer Brandt. Vi har set eksempler på, at der fosser energi ud af nogle bygninger, fordi indstillingerne nede varmekælderen står helt forkert. Så et skridt er at få de ting på plads. Så kan man efterfølgende se på energirenoveringer, nye vinduer og bedre isolering. Først derefter begynder vi at se på beboernes adfærd.

KLÆDT PÅ TIL SAMARBEJDE

Med en uddannelse som civilingeniør i bæredygtigt design fra AAU i 2020 har Susanne Noer Brandt en bred viden om løsningsmodeller til forskellige klimaproblematikker med sig. Det, hun dog særligt drager nytte af i sit arbejde, er uddannelsens fokus på at få forskellige aktører til at arbejde sammen om at nå et fælles mål. - Vi kan ikke løse klimaproblematikkerne med den måde, tingene fungerer på nu, og vi kan ikke løse problemerne alene. Vi har brug for at inddrage dem, der har bygningerne. Det er dem, der har energiforbruget. Vi er nødt til, sammen med dem, hele tiden at tænke nyt og mere bæredygtigt. Netop evnen til at få mange aktører til at arbejde i samme retning er noget af det, projektleder for Energisprings sekretariat i Københavns Kommune, Annette Egetoft, fremhæver ved sin bæredygtige designer. - Susanne bidrager med sin viden om energi, sin iderigdom, gåpåmod og formidlingskompetencer. Det er vigtigt for at kunne inddrage og aktivere medlemmerne i Energispring, siger hun. Susanne Noer Brandt føler også selv at hun er havnet på den rette hylde i forhold til sit arbejde: - Jeg er uddannet til at samarbejde med mange forskellige aktører om at udvikle bæredygtige systemiske løsninger, så jeg føler jeg har ramt rimeligt spot-on ved at arbejde i Københavns Kommunes klimaafdeling, siger hun.